Zakres usług

Oferuję Państwu kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
a w szczególności:
1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej.
2. Uzgadniane dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych.
3. Projektowanie instalacji przeciwpożarowych, takich jak:
• systemy sygnalizacji pożarowej,
• dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
• systemy oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem (grawitacyjne i mechaniczne),
• urządzenia tryskaczowe.
4. Weryfikacja dokumentacji projektowej.
5. Symulacje CFD (komputerowe symulacje oddymiania).
6. Nadzór inwestycyjny wraz z przygotowaniem inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do eksploatacji.
7. Opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów.
8. Ocena zagrożenia wybuchem.
9. Opracowanie scenariuszy pożarowych.
10. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
11. Opiniowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
12. Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
13. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
14. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmach i instytucjach.

Pełen zakres usług jakie oferują znajdziecie Państwo na stronie www.ppoz.pro.

Kontakt

tel.: 604 991 462
fax: 22 379 70 47
e-mail: moficjalski@wp.pl
e-mail: ppozpro@gmail.com


Menu