Kontakt

Marek Oficjalski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych nr upr. 514/2009

03-982 Warszawa
tel.: 604 991 462
fax.: 22 379 70 47
e-mail: moficjalski@wp.pl
e-mail: ppozpro@gmail.com

.

Kontakt

tel.: 604 991 462
fax: 22 379 70 47
e-mail: moficjalski@wp.pl
e-mail: ppozpro@gmail.com


Menu